edi-faktura.pl

bo nie ma rzeczy niemożliwych! [wersja beta]
Elektroniczna wymiana danych (EDI, Electronic Data Interchange) - elektroniczna wymiana faktur pomiędzy systemami B2B.
@ "Celem EDI jest wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych (w tym faktury zakupu, sprzedaży) oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji [..]. Użycie EDI pozwala poprawić czasową dostępność informacji logistycznej, poszerzyć i uściślić dane, a także zmniejszyć pracochłonność procesu." Źródło: Wikipedia
Czy wiesz, że.. darmowy format edi-faktura.pl (freeware, BSD License) będzie dostępny na największej liczbie platform b2b i programów handlowych. Kupujący i Sprzedający mogli bez dodatkowych kosztów za darmo elektronicznie wymieniać się fakturami, zamówieniami, ofertami itp. - również oszczędzając czas swoich działów IT na napisanie kolejnego importu/eksportu formatu.
Kontakt z administratorem: status gg
GG: 329762
faktura edi

PODSTAWOWE WYMAGANIA FORMATU:
 • | - znak rozdzielający dane, \r\n - znak rozdzielający linie
 • domyślne kodowanie ogonków - ANSI (brak) lub UTF8 without BOM
 • HDR, LIN, VAT - dopuszczalne znaczniki sekcji
 • # - wiersze z komentarzem opisujące zawartość kolumn
 • kolumny (poza pierwszą 3 literową ze znacznikiem sekcji) mogą być zdefiniowane w dowolnej kolejności i konfiguracji
 • nazwy kolumn zawsze pisane łącznie bez polskich znaków diakrytycznych(ogonków)
 • w wierszach z danymi(LIN) nie muszą być uzupełnione wszystkie pola
 • domyślne rozszerzenie efv
 • ostatnia linia powinna zawierać #WWW|WWW.EDI-FAKTURA.PL


PODSTAWOWE ZALETY FORMATU
 • zrozumiały dla komputera i dla człowieka (nawet na pierwszy rzut oka)
 • stworzony do automatycznego wczytania "LOAD DATA INFILE..", bez czasochłonnego przetwarzania linia po linii (oferty>9000poz)
 • łatwo importowalny do baz danych - za pomocą "LOAD DATA INFILE..", "SELECT nazwa, ilosc, netto .. WHERE SEKCJA="LIN"
 • łatwo importowalny do MS Excela - "Kreator importu tekstu" - "z separatorami" - separator: "|"
 • łatwo importowalny do tablicy - "$array=fgetcsv($nazwapliku, 1000, '|')"
 • mały rozmiar - 99% to dane, opis skrócony do minimum (w porówaniu np. do xml)
 • rozszerzealny - można dodać swoje pola, przenosić dowolne dokumenty!
 • elastyczny - nie trzeba zachowywać kolejności pól, wypełniać wszystkich pól
 • łatwy do wdrożenia - zawsze opisane kolumny


100% DARMOWA LICENCJA BSD DO ROZWIĄZAŃ KOMERCYJNYCH

Format dostępny na licencji BSD. Z Wikipedii: "Licencja BSD (Berkeley Software Distribution License, BSDL) – jedna z licencji zgodnych z zasadami Wolnego Oprogramowania. Powstała na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Licencja typu BSD skupia się na prawach użytkownika. Jest bardzo liberalna, zezwala nie tylko na modyfikacje kodu i jego rozprowadzanie w takiej postaci, ale także na rozprowadzanie produktu bez postaci źródłowej czy wręcz włączenia do zamkniętego oprogramowania, pod warunkiem załączenia do produktu informacji o autorach oryginalnego kodu i treści licencji".NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY I POLA Szczegółowy opis wszystkich pól znajdziesz na dole!
 #HDR (NAGŁÓWEK) - WSZYSTKIE DOKUMENTY [POLA WYMAGANE] OPCJONALNE
NAZWA
NIP
DOKUMENT
NUMER
DATA

mozliwosci dla DOKUMENT: FAKTURA, GRATIS, KOREKTA, MM, OFERTA, PARAGON, PRZECENA, PZ, REKLAMACJA, REZERWACJA, WZ, ZAMOWIENIE, OBCIAZENIE, ZWROT,
DATASPRZ
TERMIN
PLATNOSC
WNETTO
KVAT
WBRUTTO
BANK
KONTO
WERSJA

mozliwosci dla PLATNOSC: GOTOWKA, PRZELEW, POLECENIEZAPLATY
 #LIN (LINIE) - FAKTURA, ZAMOWIENIE [POLA WYMAGANE] OPCJONALNE
INDEKS
NAZWA
EAN
VAT
JM
ILOSC
NETTO
NETTOPR
BRUTTOPR
RABAT
KVAT
WNETTO
WBRUTTO
OPAK
PRODUCENT
KOD_PROD
KOD_GR
WAGA
 #VAT (STAWKI VAT) - FAKTURA, ZAMOWIENIE [POLA WYMAGANE] OPCJONALNE
VAT
WNETTO
KVAT
 #LIN (LINIE) - OFERTA [POLA WYMAGANE] OPCJONALNE
INDEKS
NAZWA
EAN
VAT
JM
NETTO
ILOSC
NETTOPR
BRUTTOPR
RABAT
KVAT
WNETTO
WBRUTTO
DZIELONY
PACZKA
OPAK
PRODUCENT
KOD_PROD
KOD_GR
KOD_PROM
WAGA
SZEROKOSC
DLUGOSC
WYSOKOSC
IL_PALETA
TEMP_MIN
TEMP_MAX
TERMIN
IL_WARSTWA


PLIK PRZYKŁADOWY - oferta1.efv


PLIK PRZYKŁADOWY - zam.efv


PLIK PRZYKŁADOWY - fv2.efv


PLIK PRZYKŁADOWY - fv1.efv


PLIK PRZYKŁADOWY - oferta2.efv


SZCZEGÓŁOWY OPIS WSZYSTKICH PÓL (2009-12-30 02:20:32)
POLETYPNULL?OPIS
BRUTTOfloat(10,2)YEScena brutto
BRUTTOPRfloat(10,2)YEScena brutto przed rabatem
DATAdateNOdata wystawienia
DETALfloat(10,2)YEScena detaliczna
DLUGOSCint(11)YESdlugosc w mm
DZIELONYvarchar(1)YESczy dzielony (tak=paczka lub 1)
EANdecimal(13,0) unsigned zerofillYESkod kreskowy
EMAILvarchar(255)YES
FOTOvarchar(255)YESadres zdjecia
GODZINAtimeYESgodzina wystawienia
ILOSCfloat(10,2)NOilosc
IL_PALETAfloat(10,3)YESilosc na palecie
IL_WARSTWAfloat(10,3)YESilosc na warstwie
INDEKSvarchar(255)YESindeks sprzedawcy
JMvarchar(3)NOjm (szt,kg,opk)
KODvarchar(6)NOkod pocztowy
KOD_GRint(11)YESkod grupy
KOD_PODGRint(11)YESkod podgrupy
KOD_PRODint(11)YESkod producenta
KOD_PROMint(11)YESkod promocji
KOMENTARZblobYES
KVATfloat(10,2)YESwartosc vat
LADNAint(11)YESczy nazwa jest ladna
LIMITfloat(10,2)YESlimit kredytowy
MARZAfloat(5,2)YESmarza detaliczna
MARZAHURTfloat(5,2)YESmarza hurtowa
MIEJSCOWOSCvarchar(255)NO
NALEZNOSCIfloat(10,2)YESsuma naleznosci
NAZWAvarchar(255)NOnazwa firmy
NAZWAvarchar(255)NOnazwa towaru
NETTOfloat(10,2)NOcena netto
NETTOPRfloat(10,2)YEScena netto przed rabatem
NIPvarchar(13)YESnr nip
NRvarchar(7)NO
NUMERvarchar(50)NOnr dokumentu
OPAKfloat(10,2)YESilosc w opakowaniu
OPAKOWANIEtinyint(1)YESopakowanie
PACZKAfloat(10,2)YESilosc w paczce (min. ilosc)
PKWIUvarchar(255)YESnr klasyfikacji towarow
PLUint(5) unsigned zerofillYESnr w kasie
PRODUCENTvarchar(255)YESnazwa producenta
RABATfloat(5,2)YESrabat w %
RABATMAXfloat(5,2)YESrabat maksymalny
SPRAWDZONYSTANtinyint(1)YESsprawdzone ilosci
STANfloat(10,2)YESstan po sprawdzeniu
STATUSint(11)YES
SZEROKOSCint(11)YESszerokosc w mm
TELEFONvarchar(255)YES
TEMP_MAXfloat(4,2)YEStemp maksymalna
TEMP_MINfloat(4,2)YEStemp minimalna
TERMINvarchar(20)YEStermin platnosci
TERMINvarchar(10)YEStermin przydatnosci (data lub liczba dni)
ULICAvarchar(255)NO
VATint(2)NOvat (22,7,3,0,zw)
WAGAfloat(10,3)YESgramatura w g, ml
WAGA_PALETAfloat(10,3)YESwaga brutto palety
WBRUTTOfloat(10,2)YESwartosc brutto
WERSJAdecimal(14,0)YESwersja konwertera
WNETTOfloat(10,2)YESwartosc netto
WRABATfloat(10,2)YESwartosc rabatu
WYSOKOSCint(11)YESwysokosc w mm
ZABLOKtinyint(1)YESzablokowany
ZALICZKAfloat(10,2)YESkwota wplaconej zaliczki
ZOBOWIAZANIAfloat(10,2)YESsuma zobowiazan
Page generated in 0.00422 sec. © Copyright by PROSUPPORT.PL ® Wersja COMM: 11.21